Hos Kyrsting er vi certificeret rottespær og wise trap montør

Ved montering af et rottespær kan man sikre kloaknettet mod indtrængning af ubudne gæster.

Rottespæret fungerer sådan at rotterne godt kan komme ud men ikke tilbage.

Rottespærren er også at foretrække, hvis du vil være på forkant og undgå evt. omfattende reparationer i fremtiden. Har rotterne først fundet en vej ind i dit hus, kan de nå at ødelægge meget, inden man opdager dem.

 

Installation af rottespær skal udføres af virksomheder med særlig autorisation, da rottespær forårsager indsnævring i rør dimensioner og brønde og er derfor et indgreb i installationen. Siden 1. januar 2014 er det ud over autorisation, som kloakmester også et krav om certificering som rottespær-montør.

Tilbud fra december til februar mdr:

Vi kan monterer et Va godkendt rottespær 2995 kr ex moms

 

Kontakt kommunen med det samme

Hvis du ser eller hører tegn på rotter, så henvend dig straks til din kommune. Alle, der ser eller konstaterer rotter på terræn eller i bygninger, har pligt til at indberette det til den kommunale myndighed. Som husejer er man økonomisk ansvarlig for den del af kloakken, der befinder sig inde på egen grund. Et rotteangreb kan, hvis man ikke passer på, meget vel ende med femcifrede beløb til udbedring af skader. De økonomiske skader er dog ikke de værste. Rotten fører forskellige smitsomme sygdomme med sig, hvoraf nogle endda er meget farlige. Derfor er en forbyggende rottespærre altid en god idé som husejer.

 
 
 

Smitterisiko

Den primære smitte sker, når mennesker kommer i kontakt med vand, der indeholde rotteurin. Den mest udbredte, og helt sikkert den vigtigste – og alvorligste – rottebårne sygdom i Danmark er Leptospirose, den er også kendt under navnet Weils syge. Har man været i kontakt med kloakvand, (måske ryddet op i en oversvømmet kælder) og herefter får influenzalignende symptomer, det vil sige høj feber, kulderystelser og smerter i muskler, skal man straks søge læge, og gøre lægen opmærksom på at man har været i kontakt med kloakvand. Sygdommen kan behandles med antibiotika, hvis det sker tidligt i forløbet, når de første sygdomssymptomer melder sig. Hvis sygdommen ikke behandles, er den dødelig allerede efter 3-4 dage.

 

Er der skader på din kloak

En undersøgelse af dit kloaksystem med tv-inspektion eller den hurtige røgprøvning, kan afsløre om der er skader på dit kloaksystem og om en rottespærre er løsningen for dig og dit problem.

Hvad er et rottespær

En rottespærre til liggende kloakledninger består af en anordning som kan installeres i en rense- og inspektionsbrønd.

Rottespærren indeholder to klapper som er ophængt uafhængig af hinanden, som tillader fri passage af boligens spildevand og samtidig forhindrer rotters adgang ind til boligens kloaksystem.

Der er meget strenge krav til rottespærrer. De skal være produceret i syrefast rustfri stål aisi 316, alle svejste samlinger skal efter endt samling være bejdset så svejsningerne ikke kan angribes af rust.

Categories:

Tags:

Comments are closed

Kyrsting ApS
27113181
Kontortid:
man - fre 7.00 - 16.00

Mail: info@kyrsting.dk

Døgnvagt ved akut udkald
Ring27113181
Kyrsting ApS
27 11 31 81
Døgnvagt
Kyrsting ApS
27113181
Kontor 7-16
Døgnvagt 24 timer
Kyrsting ApS
27113181
Man - Fre 7-16
Weekend Døgnvagt
27113181
Døgnvagt klik her