Priser incl moms.


Alle priser er timelønspriser med incl moms.
Kørsel tillægges afhængig af arbejdssted.
Der fakturares for første time på stedet og efterfølgende pr. påbegyndt kvarter.

Mandag – fredag kl. 7.00–15.00

Kloakservice med spulevogn fra 890 kr. pr. time

Slamsuger 1250 pr time.

TV-Inspektion fra 1.700 kr.
Efterfølgende 1150 kr. pr. time
Rottespærrer fra 2995 kr.

Døgnvagt og helligdage mellem 15.00  og  22.00

Første time kr. 3100,-
Efterfølgende timer kr. 1.125,-

Udkald Nat mellem 22.00 – 07.00

Første time kr. 3750,-
Efterfølgende timer kr. 1.725,-

Alle priser er inkl. moms.

Priserne kan variere, fra sted til sted, pga. af kørsel.

Olie og Miljø tillæg samt, vand og bortskaffelse af affald faktureres separate.

Der regnes altid med min. én time, og derefter pr. påbegyndte kvarter

Vores døgnvagt har åben 24/7  27113181

tv-inspektion-kloak-tv

Kloakservice og TV-Inspektion

Døgnvagt klik her