Har du problemer med rotter i kloak eller afløb?

Vi kan rotte sikre din kloak og dit hus med en effektiv bekæmpelse.

Et tegn på brud på kloaknettet kan være rotter. Rotter er skadedyr, der kan skabe alvorlige følger. De ødelægger for mange millioner af kroner om året og kan føre en række forskellige sygdomme med sig, hvoraf flere kan vise sig at være alvorlige.

Det er ikke noget vi bare siger, men noget vi faktisk kan, og så kan vi samtidig dokumentere det. Med enten et rottespær eller den intelligente rottefælde kan vi sikre kloakken, og de udendørs arealer. Ved at lave en handlingsplan og en fremadrettet strategi kan vi løse rotteproblemerne, i stedet for at flytte problemet rundt, som man gør ved traditionelt rotte bekæmpelse.

Kyrsting ApS er certificeret til at montere rottespær, efter der nye gældende lovgivning, og udføre også service på dem efter aftale.

Ring for tilbud på rottespær

Hvad koster det ?

Teknologien koster, men tænk på hvor meget en rotte kan ødelægge for i jeres sag. 2 rotter bliver til 815 rotter på et år under kliniske forhold, og man regner med at det tager 12 min at gnave sig igennem et betonrør.

Fælderne kan evt lejes eller leases.

Vi kan også levere almindelige rotte fælder.

Ring for rådgivning og pris.

Indlæg i BT og Dansk Byggeri

Udtagelsen er fra Svend Hørup. Kyrsting Aps og rotte bekæmpelse.

Milde vintre får kloakkerne til at bugne af rotter
Lunt vintervejr forlænger rotternes kønsdrift, og de seneste års milde vintre er ikke gået ubemærket hen i kloakbranchen. Under jorden kribler og krabler det
En sund, voksen rotte trives fint med frostgrader. Det gør dens små unger til gengæld ikke, og derfor nedsættes kønsdriften hos de forhadte gnavere, når termometeret sniger sig under frysepunktet.

I de seneste to år har vintrenes gennemsnitstemperatur været over frysepunktet, og det har givet rotterne mulighed for at holde én lang formeringsfest.

– Der er ingen tvivl om, at vi har mange flere rottesager nu, end vi havde for bare nogle år siden. Sidste år var der knap 150.000 anmeldelser i Danmark, og siden da har der været en voldsom stigning, så nu må vi se, hvor året 2014 ender. Mit bud er, at det bliver et rekordår, siger Svend Hørup, bestyrelsesmedlem i kloaksektionen i Dansk Byggeri.

I mere end 40 år har han været i kloakbranchen, og i dag arbejder han som autoriseret kloakmester og rottebekæmper. Han er derfor først på stedet, når nogen har opdaget rotter på sin grund, og hvis hans forudsigelse holder stik, får han endnu mere arbejde i nær fremtid.

– Rotterne kan nå at få et ekstra kuld unger, når vi har en mild vinter, og de bliver kønsmodne efter et par måneder. Derefter kører møllen. Vi danskere skal simpelthen være ekstra opmærksomme, for det er en vigtigt opgave at holde bestanden nede, og jo hurtigere vi kommer og fjerner dem, jo lettere er det, siger Svend Hørup.

Forsøg har vist, at et enkelt rottepar kan blive til over 800 rotter på et enkelt år under de rette omstændigheder. Derfor kan nogle enkelte rotter hurtigt udvikle sig til en regulær rotterede.

– Der findes heldigvis en masse foranstaltninger, som boligejerne kan træffe, for ikke at få rotterne ind i huset. Og en af de bedste forholdsregler, man kan tage, er at sikre sig, at ens kloak ikke er styrtet sammen. Når det er på plads, gælder det om at have antennerne ude og være opmærksom på rottetegn, så en specialist kan komme og fjerne dem, hvis uheldet er ude, siger han.

Et typisk tegn på, at der er rotter i nærheden, er en ubehagelig lugt, efterladenskaber og cirkelrunde huller i jorden.

Kontaktinformation
Bestyrelsesmedlem i kloaksektionen i Dansk Byggeri, Svend Hørup, 51 20 30 03

Journalist i Dansk Byggeri Hanna Andersson, telefon 72 16 01 26

Døgnvagt klik her