Trykprøvning


Ved Tætheds prøvning sætter vi rørret under tryk, enten med luft, vand eller varkum.

Alle rapporter bliver lavet efter Ds 455 eller EN 1610, som sikrer at du som kunde får det rigtige resultat og at kvaliteten er i top på vores arbejde.


Tryk rapporter:

år vi har lavet en trykprøvning aflevere vi en dokumenteret testrapport som indeholder en graf af trykket, samt stræknummer så prøven er sporbar. Dertil kommer en tegning hvor man kan se ledningens placering.

Vores typiske arbejdsområder er fra ø 32 til ø 1600mm, samt bygværker. Når vi typisk starter en opgave, laves en tv rapport som bygges op med en trykprøvnings rapport. vores udstyr og bilers opbygning er lavet sådanne at vi kan lave det i samme omgang. Derved kan vi hele tiden have styr på kvalitetssikringen ved større byggerier, så i spare penge og kan bruge jeres tid på andet.

Vi har lavet denne fremgangs måde på flere projekter nu, og har kun fået positive gengivelser tilbage på vores arbejdsgang.Kontakt os