Hvad er kloak TV inspektion?

Kyrsting Kloak TV inspektion er det bedste redskab til at få et præcist billede af tilstanden på en ejendoms kloaksystem og finde årsager til evt. svigt og forstoppelser.

Med et lille kabelført kamera optager TV-operatøren film og billeder af kloaknettet, så det er tydeligt at se, hvad og hvor det er galt.

Ofte viser TV-optagelserne, at problemerne kan løses med fx spuling af kloakken, friskæring for rødder eller en underjordisk punktreparation. Det betyder, at kloak TV-inspektionen også sikrer, at der kun bliver gravet i fx haven eller indkørslen, når det er absolut nødvendigt.

Hvad kan kloak TV inspektion bruges til?

Hyppigst bliver TV-inspektioner brugt til at finde og bestemme årsagen til svigt og forstoppelse i kloakken – fx sætninger, tæringer og ikke mindst rotter og indgroede rødder.

Ved forsikringssager er rapporten nyttig – og i mange tilfælde også nødvendig – dokumentation for at få dækket udgifterne til udbedring af skaderne.

TV-inspektioner er også nyttige i situationer, hvor boligejeren har brug for at kende kloakledningernes kvalitet og driftsmæssige tilstand – fx i forbindelse med en ejendomshandel.

Endelig kan TV-inspektioner give et præcist billede af opbygning og placering af kloakledningssystemet. Det kan være væsentligt at vide ved fx om- eller tilbygninger.

Her er kloak TV-inspektion bedst…

 

  • Forsikringssager
  • Fejlfinding ved svigt og forstoppelse
  • Rotteskader
  • Tilstandsrapport
  • Ejendomshandel
  • Sporing og lokalisering

 

Vi er certificeret i KTVI – Kloakmestrenes TV-Inspektion

Vores virksomhed er KTVI certificeret, fordi vi ønsker at sikre den højeste kvalitet på vores kloak TV-inspektioner. Det giver det bedste og mest troværdige grundlag for os og vore kunder til at beslutte, hvordan kloakskaderne skal udbedres. Det er effektivt og til at stole på!

KTVI bygger på uddannelse og kontrol

Vores tv-operatør har gennemført AMU-uddannelse og er godkendt af KTVI. Færdighederne vedligeholder han gennem faste efteruddannelsesforløb.

Alle vores KTVI inspektioner er underlagt dokumenteret egenkontrol og ekstern stikprøvekontrol.

Fakta om KTVI

Kloakmestrenes TV-Inspektion – KTVI – er en certificerings- og kontrolordning, som er med til at sikre et højt og ensartet niveau for udførelse og afrapportering af kloak tv-inspektioner.

KTVI er dannet af og drives i fællesskab af de tre største foreninger på kloakområdet i Danmark – Danske Kloakmestre, Danske Maskinstationer og Entreprenører samt Dansk Byggeris Kloaksektion. Se mere på http://www.ktvi.dk

       

Døgnvagt klik her